Arapça Harfler Teknolojisi | Etkileşimli ve Etkili Eğitim

( م ) Harfi

Dil ve kültür becerilerinizi geliştirmek için etkileşimli dersimizle yükselin. Dinleme, diyalog ve Arap harfi (م)’yi ustalaşın. Şekilleri görsel olarak tanıyarak, telaffuz pratiği yaparak ve benzer karakterleri ayırarak dil repertuarınızı zenginleştirin.

  Açıklama

  Amaçlar

  Bu dersin sonunda öğrenci şunları yapabilecek:

  1. Öğrencilere Arapça konuşulan dil ile tanıştırmak.
  2. Keçi ile tanışmak.
  3. Öğrencinin kültürünü ve dil repertuarını zenginleştirmek.
  4. Kelimedeki harf (م) farklı şekillerini görsel olarak tanımak.
  5. Harf (م)’nin kısa seslerini ve doğru telaffuzunu işitsel-görsel olarak tanımak.
  6. Harf (م)’nin uzun seslerini ve doğru telaffuzunu işitsel-görsel olarak tanımak.
  7. Harf (م)’yi çeşitli formlarında yazmak.
  8. Cümlenin anlamını anlamak ve kelimelerini doğru bir şekilde düzenlemek.
  9. Benzer karakterleri (م – ف – ق) işitsel-görsel olarak ayırt etmek.
  Scroll to Top