Arapça Harfler Teknolojisi | Etkileşimli ve Etkili Eğitim

( ب ) Harfi

Öğrencilere dil ve kültür becerilerini geliştirme gücü vererek, dinleme, diyalog ve Arap harfi (ب) konusundaki kapsamlı anlayışı içeren etkileşimli dersler sağlayın. Bu, görsel tanıma, telaffuz pratiği ve çeşitli biçimlerde yazma gibi unsurları içermektedir.

  Açıklama

  Amaçlar

  Bu dersin sonunda öğrenci şunları yapabilecek:

  1. Öğrencilere Arapça konuşulan dil hakkında bilgi vermek.
  2. Ördeği tanımak.
  3. Öğrencilerin kültürünü ve dil repertuarını zenginleştirmek.
  4. Kelimenin içindeki (ب) harfinin farklı şekillerini görsel olarak tanımak.
  5. (ب) harfinin kısa seslerini ve doğru telaffuzunu işitsel-görsel olarak tanımak.
  6. (ب) harfinin uzun seslerini ve doğru telaffuzunu işitsel-görsel olarak tanımak.
  7. Harfin (ب) çeşitli biçimlerini yazmak.
  Scroll to Top