Arapça Harfler Teknolojisi | Etkileşimli ve Etkili Eğitim

( أ ) Harfi

Dil ve kültürel becerilerinizi etkileşimli derslerle geliştirin, öğrencilere dinlemeyi, diyaloga katılmayı, Arap harfi (أ)’ni çeşitli biçimlerde tanımayı ve yazmayı, ayrıca kısa ve uzun seslerini anlamayı öğretin.

  Açıklama

  Amaçlar

  Bu dersin sonunda öğrenci şunları yapabilecek:

  1. Öğrencilere Arapça konuşulan dil hakkında bilgi vermek.
  2. Aslanı ve ailesini tanımak.
  3. Öğrencilerin kültürünü ve dil repertuarını zenginleştirmek.
  4. Kelimenin içindeki (أ) harfinin farklı şekillerini görsel olarak tanımak.
  5. (أ) harfinin kısa seslerini ve doğru telaffuzunu işitsel-görsel olarak tanımak.
  6. (أ) harfinin uzun seslerini ve doğru telaffuzunu işitsel-görsel olarak tanımak.
  7. Harfin (أ) çeşitli biçimlerini yazmak.
  Scroll to Top